ДОБРЕ ДОШЛИ "TEAM CONSULT INTERNATIONAL" LTD

ТРЕНИНГИ , СЕМИНАРИ , КОНСУЛТАЦИИ

Уважаеми партньори и клиенти на "ТИЙМ КОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД  ,                                                  

      Сигурно често Ви минава през главата мисълта какво още е необходимо да направите, за да повишите нивото на общуване във Вашата работа , семейство , в общуването с децата .  Правилно!  Защото целта на всеки от  нас  е да се развива положително, а от това има много допълнителни ползи:

  • По-успешно общуване
  • Щасливи деца  и партньори
  • Как да се справим със стреса най-добре
  • От осъзнаване на проблема към намиране на пътя за неговото решение

Вдъхновява ни положителната промяна в хората и резултатите, които те постигат.Насочени сме към практическо приложение на преживения и осъзнат опит и стимулираме отговорността на всеки човек към собствения му живот. 

 Консултации по емиграция в Канадa

Право за постоянно пребиваване в Канада може да бъде получено по няколко различни процедури. Една от тях е Skilled workers and professionals, наричана "Федералната процедура". Друга процедура е Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, известна като "Процедура за Квебек". Успешното преминаване през която и да е от двете процедури дава право на заселване както в Квебек, така и във всяка друга област на Канада. В меню "Консултации" са описани в хронологичен ред етапите на двете процедури. Линковете водят към статии, в които подробно се описват съответните стъпки.

Уебсайт в alle.bg